JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนางานที่มีความหมายและวัดผลได้ ซึ่งบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และส่งมอบความต้องการของลูกค้า ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์จะเป็นผู้นำตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการดำเนินการ รวมถึงการคัดลอก การออกแบบ โทนสี และทิศทาง ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ต้องค้นหานวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่และส่งเสริมแนวคิดที่น่าตื่นเต้นและตัดผ่าน พวกเขายังรับประกันการดำเนินการตามแผน การรณรงค์ และโครงการอย่างทันท่วงทีเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมาย

เราต้องการอะไรจากคุณ

ปริญญาตรี
5 ปีขึ้นไปในการจัดการโครงการสร้างสรรค์และทีมงานในเอเจนซีโฆษณา/การออกแบบ/การตลาดทางตรง หรือการผสมผสานระหว่างเอเจนซี/ประสบการณ์ด้านลูกค้า
ประสบการณ์สร้างสรรค์สื่อ 5 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำงานร่วมกับผู้บริหารบัญชีและสมาชิกในทีมเพื่อระบุคำถามและข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการดำเนินการมอบหมาย
  ทำงานร่วมกับ Creative Management และ Project Managers เพื่อมอบหมายงาน
  จัดการพนักงานครีเอทีฟและฟรีแลนซ์เพื่อให้แน่ใจว่างานของพวกเขาตรงตามมาตรฐานเอเจนซี่ รวมถึงความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจนและให้การดูแลที่สร้างสรรค์ซึ่งช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการพัฒนาweb application/ mobile application (Javascript, React native, React.js, Node.js,JAVA, C, C#) อย่างน้อย 1-3 ปี
ชอบทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • พัฒนา web application/ mobile application (Javascript, React native, React.js, Node.js,JAVA, C, C#) ตาม Project ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดูแลปรับปรุง web application/ mobile application พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ
 • สรุป requirement ออกแบบ database และเขียน flow
 • ศึกษาหาความรู้และเทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ชอบทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน 
 • มีทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือร้น
 •  

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแนะนำไอเดียใหม่ๆได้
 • สนุกกับงานที่ทำ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำคอนเทนต์สนุกๆน่าติดตามได้

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • content creater มีทักษะในการเขียนที่ดี (TH/ENG)
 • ใช้โปรแกรม graphic design และVDO editer
 • บริหารช่องทางการขายออนไลน์ทั้งหมด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • บริหารช่องทางการขายออนไลน์ของบริษัท รับผิดชอบดูแล ช่องทางออนไลน์ทั้งหมด Social Media / Website
  • รับผิดชอบการทำสื่อบนออนไลน์ทั้งหมด มีความสามารถในการตัดต่อ สร้างรูปภาพและวีดีโอ ให้สอดคล้องกับ content ได้
  • สามารถทำ SEO ได้